• Untuk memeriksa tahap kandungan oksigen dalam badan dan mengesan dengan awal sekiranya ada yang tidak kena pada badan
  • Bagi mengesan secara awal jika pesakit memerlukan bantuan pernafasan seperti bekalan oksigen
  • Memeriksa dan menilai tahap sistem pernafasan sama ada memerlukan bantuan pernafasan atau ubatan